STRONA GŁÓWNA PARAFIA STRZAŁKÓW AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIA INTENCJE MSZALNE ŚPIEWNIK KONTAKT
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
PARAFIA
STRZAŁKÓW
AKTUALNOŚCI
MAPA
FOTO RELACJE
KRONIKA REMONTU
SKARBIEC
ARCHIWALNA KSIĘGA GOŚCI
OGŁOSZENIA
INTENCJE MSZALNE
TEKSTY DO PRZEMYŚLEŃ
WIARA I LOGIKA
LOKALNE INFORMACJE
KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
PISZĄ O NAS INNI
ŚPIEWNIK
KONTAKT
STRZAŁKÓWMapa sytuacyjna

Położenie: 51,8667N, 18,4167E, 130 n.p.m. Miejscowość wymieniona została po raz pierwszy w źródlach pisanych w 1411 r. jako własność Jana (Koz. V, s. 358). W 1460 r. wieś należała do Wojciecha z Opatowa, kanonika gnieźnieńskiego (Kartoteka Słownika Geo-graficzno-Historycznego Wielkopolski w Instytucie Historii PAN w Poznaniu). Strzałków wraz z wsiami Małgów i Strachocice był w 1573 r. w posiadaniu Janusza i Stanisława Zarembów (Rus. I, s. 34). źródła z tego okresu wymieniają Strzałków jako miasto (L. Polaszewski 1976, s.122). Około 1615 r. Zarembowie posiadali 8 wsi: Strzałków, Będziechów, Przespolewo, Poroże, Chmielniki, Majków, Janków i Czartki (A. Pośpiech 1989, s. 29) Strzałków w 1648 r. należał do Marcina Linowskiego, natomiast w pierwszej połowie XVIII w. do Andrzeja Bronikowskiego, a po jego bezpotomnej śmierci do jego sióstr, które sprzedały wieś i część Małgowa w 1732 r. Michałowi Niwskiemu. Dobrami tymi zarządzał w 1745 r. Władysław Zaremba (Rus. I, s. 120, 558, 711). Kopiec

W zachodniej części wsi obok polnej drogi, na skraju łąk i pól uprawnych znajduje się kopiec o średnicy u podstawy około 40 m i około 2 m wysokości, który otacza fosa o szerokości około 12 m. Nasyp porośnięty jest drzewami i krzewami.

Obiekt w Strzałkowie nie był znany w dotychczasowej literaturze archeologicznej.

Kopiec w Strzałkowie odkryli w 1984 r. G. Teske i J. Tomala (1985 B). W następnym roku przeprowadzili oni badania sondażowe, zakładając wykop o wymiarach 4 x 2 m oraz wykonując dwa ciągi odwiertów (łącznie 31 otworów) Stwierdzono dwie fazy użytkowania obiektu. W fazie pierwszej (XIV - XV w.) na niewielkim wyniesieniu ponad okolicznymi łąkami postawio-no drewniany budynek, który uległ spaleniu. W fazie drugiej wzniesiono na przełomie XVI i XVII w. w partii centralnej kopca, murowany dwór, którego fundamenty zbudowano z kamieni eratycznych łączonych zaprawą wapienną Według relacji mieszkańców Strzałkowa miano wydobywać z tej części nasypu duże kamienie eratyczne. Dwór funkcjonował do końca XVII wieku. Można łączyć hipotetycznie wzniesienie murowanej siedziby pańskiej w Strzałkowie z Zarembami.

Kopiec-Przekrój południowy


Wyjaśnienie skrótów bibliograficznych:

  1. Koz. V, s. 358 - Kozierowski S., Badanie nazw topograficznych, t. V, 1921 na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski M-Ż, Rocz. PTPN 48.
  2. Rus. I, s. 34 - Inwentarze dóbr szlacheckich wydane przez W. Rusińskiego
  3. L. Polaszewski 1976, s.122 - Polaszewski L., 1976 Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI wieku, Poznań.
  4. A. Pośpiech 1989, s. 29 - Pośpiech A., 1989, Majętności na sprzedaż. Szlachecki handel ziemią i przemiany struktury majątkowej w powiecie kaliskim w latach 1580 - 1655, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
  5. Rus. I, s. 120, 558, 711 - Inwentarze dóbr szlacheckich wydane przez W. Rusińskiego


˜

Według Słownika Księstwa Polskiego z XIX w.:

Strzałków 1.) wś, fol. i dobra, pow. turecki, gm. Strzałków, par. Lisków, odl. 18 w. od Turka, posiada kościół drewniany, filjalny, 42 dm., 604 mk., wielką gorzelnię parową. W 1827 r. było 33 dm., 250 mk. Dobra S. składały się w 1885 r. z fol. S. i Nadzierz, rozł. mr. 1521: fol. S. gr. or. i ogr. mr. 564, łąk mr. 203, pastw. mr. 55, lasu mr. 169, w odpadkach mr. 7, nieuż. mr. 23; bud. mur. 9, z drzewa 28; fol. Nadzierz gr. or. i ogr. mr. 266, łąk mr. 55, pastw. mr. 62, lasu mr. 70, w odpadkach mr. 29, nieuż. mr. 18; bud. mur. 1, z drzewa 2, las nieurządzony. W skład dóbr poprzednio wchodziły: wś S. os. 73, mr. 457; wś Pyczek Stary os. 4, mr. 57; wś Pyczek Nowy os.11, mr. 92; wś Młynisko os. 9, mr. 47; wś Madalin os. 26, mr. 233; fol. Kropkowski os. 2, mr. 21; wś Swidle os. 4, mr. 58; wś Józefów os. 6, mr. 93; wś Tomaszów os. 10, mr. 72; wś Swoboda os. 24, mr. 160; wś Zalesie os. 2, mr.2; wś Łuby os. 3, mr. 70; wś Tepcery os. 4, mr. 35; wś Dębniałki os. 10, mr. 75; wś Małgów lit. A. os. 8, mr. 26; lit. B. os. 11, mr. 47; lit. C. os. 4, mr. 26; lit. D. os. 14, mr. 104; lit. E. os. 3, mr. 2; wś Będziechów lit. A. os. 11, mr. 59; lit. B. os. 14, mr. 209; lit. C. os. 7, mr. 22; lit. D. os. 2, mr. 5; wś Groblice os. 7, mr. 5. Dobra S. od Zarembów przeszły w ostatnich czasach do Dzierżanowskich. Na początku XVI w. S. dawało pleb. w Liskowie dziesięcinę z łanów dwor., zaś z kmiecych tylko meszne (Łaski, L.B., II, 62). Tutejszy kościółek drewniany wzniesiony został w XVIII w. Według reg. pob. pow. kaliskiego z r. 1579 we wsi Stralkowo, w par. Liskowo, J. Zaremba miał 6 łan., 1 zagr., 1 kom., 2 rzem; w części Stanisława 6 łan., 2 zagr., 1 kom., 2 rzem. (Pawiński, Wielkp., II, 122). Strzałków gmina należy do S. gm. okr. IV w Tokarach, st. poczt. w Cekowie. Gm. ma 9437 mr. obszaru, 426 dm., 4650 mk. Składa się przeważnie z drobnych kolonii i małych folwarczków.

˜

Mapa Strzałkowa z czasów okupacji hitlerowskiej (maj 1944 r.)
Jeśli chcesz powiększyć, kliknij wybrany fragment mapy.

________________________________________________________

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

22 kwietnia A.D. 2018 Druhowie Strażacy z OSP Strzałków wjechali wieczorem do naszej miejscowości w pełnej gali iluminacji świetlnej i z dźwiękiem syren wspaniałego strażackiego samochodu pożarniczego Renault G230. Samochód został pozyskany z podgórskiej jednostki OSP Brody, położonej w niedalekiej odległości od Wadowic. Parafianie i mieszkańcy Strzałkowa, Małgowa i innych okolicznych miejscowości oraz okolicznych przysiółków doczekali się w końcu samochodu pożarniczego z prawdziwego zdarzenia. Pojazd ma wiele lat ale, jak nas zapewniają Druhowie, jest w pełni wartościowym samochodem pożarniczym, który znacząco podniesie bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia ale przede wszystkim zwiększy ochronę przeciwpożarową wspaniałego zabytku drewnianej architektury sakralnej z XVIII wieku, jakim jest nasz kościół, który jesteśmy w obowiązku zabezpieczyć dla następnych pokoleń. Miejmy nadzieję, że kiedyś naszą gminę będzie w końcu również stać na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Strzałkowa.

Szczęść Boże Druhom Strażakom !
informacja i zdjęcia x4: Krzysztof Ostojski
pozostałe fot.: archiwum olx.pl

Kalendarz
Wrzesień 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30